Chata 2020

Tentokráte čistě osobní projekt a zcela mimo téma. Berte to jako „poznámkovník“ pro jednu naši rekonstrukci, kterou děláme. Nic extra zajímavého tu nenajdete, ale nám to usnadní práci.

zelená = hotovo, oranžová = probíhá, žlutá = přípravy

Nářadí = pokosová pila + vrtačka + flexa + bruska + fréza + hoblík (vše včetně veškerého příslušenství). Drobné nářadí je samozřejmostí a není uváděno.

Hlavní práce – přístavba (2019-2020)

Stage 01 – betonování pilířů

 • splněno 3.8.2019 >>> Petr, Michal, Pepa, Mamka

Stage 02 – částečné oddělání mezistěny, úklid sklepa

 • splněno – 11.10.2019 – 12.10.2019 >>> Petr, Michal

Stage 03 – příprava stavby (I profily, rovnání, úprava terénu, vyklízení garáže)

 • profily 4x 4metry IPN120mm + 6x 3metry L40x40
 • kompresor (malý)
 • lopata Fiskars
 • pracovní ochranné brýle
 • vrtačka
 • flexa
 • pila
 • splněno – 13.11.2019 – 14.11.2019 >>> Petr, Michal, Ondra

Stage 04 – stavba hlavního rámu, střechy a částečné opláštění, okna

 • nářadí
 • kompresor (velký)
 • okna
 • nastřelovací pistole
 • prakticky kompletní dřevo a materiál
 • vybourání celé původní chaty (všech polic, vestaveb, postelí a tak dále)
 • TERMÍN: 18.11.2019 – 15.12.2019 >>> Ondra, Michal, Petr
 • v této fázi byla provedena veškerá likvidace původních vestaveb staré chaty

Stage 05 – dokončení pláště, plechování, izolace přístavby + spojení přístavby s chatou

 • nářadí
 • kompresor (velký)
 • nastřelovací pistole
 • natřené palubky
 • palubky, vata, igelity, lepidlo na izolace
 • TERMÍN: 15.12.2019 – 31.12.2019 >>> Petr, Michal

Stage 06 – podlaha přístavba, zdi, štít (přístavba)

 • nářadí
 • trámky na mezistěnu, izolace, igelity
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 07 – vnitřní obklady, stropy, přípravy rozvodů elektřiny a sítí (přístavba)

 • nářadí
 • kabeláž (230V, UTP, 12V)
 • štítkovač a UTP knipovací kleště
 • pro dokončení (zprovoznění) rozvodů bude využita vždy nejbližší zásuvka staré chaty na příslušné vodící stěně – v tomhle případě to bude zásuvka, kde byla původně zapojena televize – z ní budou v první fázi napájeny veškeré zásuvky a světla v nové části chaty
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Hlavní práce – rekonstrukce původní chaty (2020-2021)

Stage 01 – provázání podlah staré a nové části, provázání zdí, příprava napojení rozvodů elektřiny a sítí (bude pravděpodobně upraven 1 díl staré chaty)

 • tato stage bude z větší části nejspíše probíhat už v průběhu stage 6 a 7 u kompletace přístavby
 • dojde na položení nové podlahy v hlavní chatě a položení její izolace
 • bude vhodné (ale ne nutné) odstranit oba díly s okny ve staré chatě§
 • bude nutné předpřipravit pozici v podlaze pro budoucí podpěrný trám u linky
 • bude vhodné strhat strop, přeložit ho igelitem a udělat palubky
 • je třeba všude rozvést husí krky (světla, reproduktory)
 • také bude asi nutné mít minimálně jeden, optimálně tři nové stropní trámy, protože do jednoho z nich bude opřen nosný trám v kuchyni
 • osb desky
 • latě
 • izolace
 • igelity
 • TERMÍN: 01/2020 >>> 05/2020

Stage 02 – horní vnější stěna chaty, okno, přípravy nových rozvodů elektřiny a sítí

 • navazuje na předchozí stage 1
 • na vnější plášť chaty bude položena vrstva latí jako příprava pro obložení
 • vnitřní strana chaty se bude obkládat ve dvou vrstvách 5+5cm
 • je třeba připravit další díl budoucích rozvodů elektřiny
 • v této fázi by se měla nastavit zeď a prodloužit chata až po kraj verandy – nicméně je otázka, zda je to nutné a zda do toho sahat
 • horní strana chaty bude co nejblíže aktuálnímu kraji chaty obsahovat hlavní rozvodovou centrálu sítí, elektřiny a dalších kabelů, které bude možná v budoucnu řídit na dálku, v počáteční fázi se bude jednat jen o prázdný prostor s tvrdými propojeními
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 03 – spodní vnější stěna chaty, přípravy nových rozvodů elektřiny, vody a odpadů

 • navazuje také na stage 1
 • postup bude podobný jako u stage 2
 • s tím, že je třeba udělat uvnitř i obložení za kamny, které bude provedeno z nespárovaného nehořlavého sádrokartonu a v budoucnu bude přeloženo umělým kamenem
 • v této fázi je třeba připravit nový rozvod vody a odpadů
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 07 – vnitřní obklady původní chaty + dokončení rozvodů

 • finalizace obkladů původní chaty – měla by zůstat neobložená pouze polovina přední zdi (vstupní), na kterou bych raději do této chvíle nesahal
 • k dokončení rozvodů bude opět využita nejbližší přípojná zásuvka (ta za původní ledničkou a ta v původní kuchyni)

Hlavní práce – vchodová strana chaty (2021-?)

Stage 01 – uzavření, dlažba (odstranění)

Stage 02 – štít, stěny okolo záchodu a koupelny

Stage 03 – nová podlaha v budoucí koupelně a na záchodě, odpady

Stage 04 – vnitřní obložení, rozvody elektřiny

Stage 05 – doplnění koupelny

Vedlejší práce – Potřebné pro chod chaty

Prakticky všechny TASKy jsou odloženy na neurčito z důvodu maximalizace prostředků pro dokončení přístavby a původní chaty.

Task 01 – Přístřešek pod chatou pro nádrž na vodu a drobné vybavení

Task 02 – Přístřešek vedle dřevníku pro nádrž na vodu

Task 03 – Nové ohniště

Task 04 – Malá pergola napojená na chatu

Task 05 – Cestičky, chodníčky a terasy kolem chaty

Task 06 – Naplnění dřevníku

 • jediný povolený task a to ještě v omezené míře dle aktuálních zásob dřeva

Task 07 – Pokácení 3 velkých Thujek

Vedlejší práce – Potřebné pro potěšení Kapitána a zkvalitnění životních podmínek

Naprosto vedlejší JOBy, ze kterých určitě něco vyjde. Aktuálně běží jako aktivní vybrané z nich. Naprostá většina je vázaná na úspěšné plnění všech Stage z hlavních úkolů.

Job 01 – KCD poster

 • poster je na cestě, vyvěšen může být po dokončení vnitřního obložení chaty

Job 02 – Low budged Finská vana (sud)

Job 03 – Kapitánovo překvapení 1 (zařízení oznamující přítomnost)

Job 04 – Úprava povrchu u vodárny (vybetonování, vysypání pískem …)

Job 05 – Kapitánovo překvapení 2 (zajištění klidu a stálosti podmínek pro Kapitána)

Job 06 – Instalace vnějšího osvětlení (případné rozšíření audio systému)

Job 07 V případě úspěšného vyklizení garáže vybavit dílnu nářadím a zajistit příjemný workplace

Přesunout se na začátek