Chata 2020

Tentokráte čistě osobní projekt a zcela mimo téma. Berte to jako „poznámkovník“ pro jednu naši rekonstrukci, kterou děláme. Nic extra zajímavého tu nenajdete, ale nám to usnadní práci. Projekt započal na konci roku 2019, dokončení odhaduji v průběhu/na konci roku 2021.

zelená = hotovo, oranžová = probíhá, žlutá = přípravy

Nářadí = pokosová pila + vrtačka + flexa + bruska + fréza + hoblík (vše včetně veškerého příslušenství). Drobné nářadí je samozřejmostí a není uváděno.

Hlavní práce – přístavba (2019-2020)

Stage 01 – betonování pilířů

 • splněno 3.8.2019 >>> Petr, Michal, Pepa, Mamka

Stage 02 – částečné oddělání mezistěny, úklid sklepa

 • splněno – 11.10.2019 – 12.10.2019 >>> Petr, Michal

Stage 03 – příprava stavby (I profily, rovnání, úprava terénu, vyklízení garáže)

 • profily 4x 4metry IPN120mm + 6x 3metry L40x40
 • kompresor (malý)
 • lopata Fiskars
 • pracovní ochranné brýle
 • vrtačka
 • flexa
 • pila
 • splněno – 13.11.2019 – 14.11.2019 >>> Petr, Michal, Ondra

Stage 04 – stavba hlavního rámu, střechy a opláštění, zateplení

 • nářadí
 • kompresor (velký)
 • okna
 • prakticky kompletní dřevo a materiál
 • vybourání celé původní chaty (všech polic, vestaveb, postelí a tak dále)
 • TERMÍN: 18.11.2019 – 15.12.2019 >>> Ondra, Michal, Petr
 • v této fázi byla provedena veškerá likvidace původních vestaveb staré chaty

Stage 05 – plechování, izolace přístavby + spojení přístavby s chatou

 • nářadí
 • vata, igelity, lepidlo na izolace
 • TERMÍN: 15.12.2019 – 31.12.2019 >>> Petr, Michal

Stage 06 – podlaha přístavba, zdi

 • nářadí
 • izolace, igelity
 • TERMÍN: 27.-29.12.2019

Stage 07 – vnitřní obklady, stropy, přípravy rozvodů elektřiny a sítí, okna (přístavba)

 • nářadí
 • mezistěna
 • kabeláž (230V, UTP, 12V)
 • štítkovač a UTP knipovací kleště
 • pro dokončení (zprovoznění) rozvodů bude využita vždy nejbližší zásuvka staré chaty na příslušné vodící stěně – v tomhle případě to bude zásuvka, kde byla původně zapojena televize – z ní budou v první fázi napájeny veškeré zásuvky a světla v nové části chaty
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 08 – vnější obložení chaty, štítu

 • bude provedeno jako finální celé chaty
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Hlavní práce – rekonstrukce původní chaty (2020-2021)

Stage 01 – provázání podlah staré a nové části, provázání zdí, příprava napojení rozvodů elektřiny a sítí (bude pravděpodobně upraven 1 díl staré chaty)

 • tato stage bude z větší části nejspíše probíhat už v průběhu stage 6 a 7 u kompletace přístavby
 • dojde na položení nové podlahy v hlavní chatě a položení její izolace
 • bude vhodné (ale ne nutné) odstranit oba díly s okny ve staré chatě§
 • bude nutné předpřipravit pozici v podlaze pro budoucí podpěrný trám u linky
 • bude vhodné strhat strop, přeložit ho igelitem a udělat palubky
 • je třeba všude rozvést husí krky (světla, reproduktory)
 • také bude asi nutné mít minimálně jeden, optimálně tři nové stropní trámy, protože do jednoho z nich bude opřen nosný trám v kuchyni
 • osb desky
 • latě
 • izolace
 • igelity
 • TERMÍN: 01/2020 >>> 05/2020

Stage 02 – horní vnější stěna chaty, okno, přípravy nových rozvodů elektřiny a sítí

 • navazuje na předchozí stage 1
 • na vnější plášť chaty bude položena vrstva latí jako příprava pro obložení
 • vnitřní strana chaty se bude obkládat ve dvou vrstvách 5+5cm
 • je třeba připravit další díl budoucích rozvodů elektřiny
 • v této fázi by se měla nastavit zeď a prodloužit chata až po kraj verandy – nicméně je otázka, zda je to nutné a zda do toho sahat
 • horní strana chaty bude co nejblíže aktuálnímu kraji chaty obsahovat hlavní rozvodovou centrálu sítí, elektřiny a dalších kabelů, které bude možná v budoucnu řídit na dálku, v počáteční fázi se bude jednat jen o prázdný prostor s tvrdými propojeními
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 03 – spodní vnější stěna chaty, přípravy nových rozvodů elektřiny, vody a odpadů

 • navazuje také na stage 1
 • postup bude podobný jako u stage 2
 • s tím, že je třeba udělat uvnitř i obložení za kamny, které bude provedeno z nespárovaného nehořlavého sádrokartonu a v budoucnu bude přeloženo umělým kamenem
 • v této fázi je třeba připravit nový rozvod vody a odpadů
 • TERMÍN: ??? >>> ???

Stage 04 – vnitřní obklady původní chaty + dokončení rozvodů

 • finalizace obkladů původní chaty – měla by zůstat neobložená pouze polovina přední zdi (vstupní), na kterou bych raději do této chvíle nesahal
 • k dokončení rozvodů bude opět využita nejbližší přípojná zásuvka (ta za původní ledničkou a ta v původní kuchyni)

Hlavní práce – vchodová strana chaty (2021-?)

Prozatím odloženo na rok 2021. V příznivých podmínkách možno realizovat už podzim 2020 (minimálně uzavření chaty bez kompletace koupelny – tedy stage 01, 02.

Stage 01 – uzavření, dlažba (odstranění)

Stage 02 – štít, stěny okolo záchodu a koupelny

Stage 03 – nová podlaha v budoucí koupelně a na záchodě, odpady

Stage 04 – vnitřní obložení, rozvody elektřiny

Stage 05 – doplnění koupelny

Vedlejší práce – Potřebné pro chod chaty (2020-?)

Prakticky všechny TASKy jsou odloženy na neurčito z důvodu maximalizace prostředků pro dokončení přístavby a původní chaty.

Task 01 – Přístřešek pod chatou pro nádrž na vodu a drobné vybavení

Task 02 – Přístřešek vedle dřevníku pro nádrž na vodu

Task 03 – Nové ohniště

Task 04 – Malá pergola napojená na chatu

Task 05 – Cestičky, chodníčky a terasy kolem chaty

Task 06 – Naplnění dřevníku

 • jediný povolený task a to ještě v omezené míře dle aktuálních zásob dřeva.

Task 07 – Pokácení 3 velkých Thujek

 • bylo by vhodné upřednostnit z důvodu nebezpečí tenhle task.

Vedlejší práce – Potřebné pro potěšení Kapitána a zkvalitnění životních podmínek

Naprosto vedlejší JOBy, ze kterých určitě něco vyjde. Aktuálně běží jako aktivní vybrané z nich. Naprostá většina je vázaná na úspěšné plnění všech Stage z hlavních úkolů.

Job 01 – KCD poster

 • vyvěšen může být po dokončení vnitřního obložení chaty.

Job 02 – Low budged Finská vana (sud)

Job 03 – Kapitánovo překvapení 1 (zařízení oznamující přítomnost)

 • nevím, zda běží tenhle a nebo ten druhý task :-).

Job 04 – Úprava povrchu u vodárny (vybetonování, vysypání pískem …)

Job 05 – Kapitánovo překvapení 2 (zajištění klidu a stálosti podmínek pro Kapitána)

Job 06 – Instalace vnějšího osvětlení (případné rozšíření audio systému)

Job 07 V případě úspěšného vyklizení garáže vybavit dílnu nářadím a zajistit příjemný workplace

Přesunout se na začátek