Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Moje publikace

Publikace v impaktovaných časopisech

2021

 • Combination of indirect and direct approaches to the description of complex crystallization behavior in GeSe2-rich region of pseudobinary GeSe2–Sb2Se3 system, P. Honcová, D. Valdés, J. Barták, J. Málek, P. Pilný, Journal of Non-Crystalline Solids

2017

 • Crystal Growth Velocity in As2Se3 Supercooled Liquid, Jiří Málek, Jana Shánělová, Simona Martinková, Petr Pilný, and Petr Koštál, Crystal Growth & Design, 2017, 17 (9), pp 4990-4999

2016

 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, G. Sádovská, J. Barták, L. Beneš, D. Honc, Kinetic study of dehydration of calcium oxalate trihydrate, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Zuzana Zmrhalova, Petr Pilny, Roman Svoboda, Jana Shanelova, Jiri Malek, Thermal properties and viscous flow behavior of As2Se3 glass, Journal of Alloys and Compounds 655 (2016) 220-228

2014

 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, J. Shánělová, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Analysis of Crystallization in Sb2Se98 composition; J. Therm. Anal. Cal., 116 (2014) 613-618, DOI: 10.1007/s10973-013-3596-z

2013

 • J. Chovanec, M. Chromčíková, P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, M. Liška; As2Se3 melt crystallization studied by quadratic approximation of nucleation and growth rate temperature dependence; J. Therm. Anal. Cal., DOI 10.1007/s10973-013-3085-4

Publikace v recenzovaných časopisech

2017

 • Crystallization in Sb0.5Se99.5 glass studied under and without protective atmosphere,  Pavla Honcová, Petr Pilný, Stanislav Stehlík, Petr Košťál, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A 23 (2017)

2011

 • Kohutová, P. Pilný, P. Honcová, L. Svoboda; Synthesis and thermodynamic properties of amorphous calcium phosphate; Sci. Papers Univ. Pardubice, A 17 (2011) 155 – 165

Národní konference

2018

 • P. Honcová, P. Košťál, J. Shánělová, J. Barták, P. Pilný , Standardní kinetická analýza DSC dat – aneb co dělat když to nejde, Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, 21.-23.5. 2018 Banská Štiavnica, Slovensko,  poster, sborník ISBN 978-80-7592-016-4, str.28-29 (poster)
 • Honcová, Pilný, Stehlík, Košťál: Jak manipulace se vzorky ovlivní kinetický popis krystalizace chalkogenidového skla, 20. KSAP (20. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech), Pardubice 19. 9. 2018, poster, příspěvek ve sborníku recenzovaném

2015

 • P. Pilný, J. Málek, Kinetická analýza termoanalytických dat, 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 25.-29.5.2015, Třešť, ISBN
 • J. Barták, P. Košťál, P. Pilný, J. Málek, Studium krystalizace ve vybraných chalkogenidových sklech kombinací technik termické analýzy, Termoanalytický seminář TAS, 18.6.2015, Pardubice, ISBN 978-80-7395-888-6
 • P. Pilný, J. Shánělová, A. Perejón, L.A. Pérez-Maqueda, J. Málek, Analýza DSC křivek krystalizace jemných prášků sklovitého Se70Te30, 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 25.-29.5.2015, Třešť, ISBN
 • P. Pilný, J. Málek, Kinetická analýza DSC dat, Termoanalytický seminář TAS, 18.6.2015, Pardubice, ISBN 978-80-7395-888-6

2014

 • Z. Olmrová Zmrhalová,  P. Pilný, J. Málek, Viscous flow behavior and thermal properties of As2Se3, IDMS 2014, Pardubice, 16.-17.9.2014
 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, P. Košťál, J. Barták, J. Málek, Analysis of Crystallization in Sb2Se98 glass, 4th Czech-Hungarian-Polski-Slovak Thermoanalytical Conference, 24-27.6.2013, Pardubice, poster, sborník str. 136-139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • J. Shánělová, P. Pilný, The crystall growth rate and DSC Crystallization in glassy As2Se3, 4th Czech-Hungarian-Polski-Slovak Thermoanalytical Conference, 24-27.6.2013, Pardubice, poster, sborník str. 136-139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, Simulation of crystal growth, IDMS 2014, Pardubice, 16.-17.9.2014, poster

2013

 • J. Barták, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in chalcogenide glasses; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, poster, sborník str. 40 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • J. Shánělová, P. Pilný, I. Ragasová, J. Málek; Crystal growth in undercooled chalcogenide melts; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, přednáška, sborník str. 21 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, J. Shánělová, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Interpretation of DSC data obtained for Sb-Se composition; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, přednáška, sborník str. 20 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Krystalizace v systému Sb-Se; 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 27. – 30. 5. 2013, Třeboň, přednáška, sborník str. 135 – 138 (ISBN 978-80-7395-611-0)

2012

 • Pavla HONCOVÁ, Petr PILNÝ, Roman SVOBODA, Petr KOŠŤÁL, Jaroslav BARTÁK, Jiří MÁLEK; ANALYSIS OF CRYSTALLIZATION IN Sb2Se98 GLASS; 4. JCHPSC Pardubice
 • Pavla Honcová, Roman Svoboda, Petr Pilný, Petr Košťál, Jaroslav Barták, Jiří Málek; KRYSTALIZACE V SYSTÉMU Sb-Se; 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, přednáška
 • P. Pilný, J. Málek; Kinetická analýza termoanalytických dat, dekonvoluce; 64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 25.-27. 6. 2012, Olomouc, poster
 • J. Shánělová, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in bulk As2Se3 glass; International Days of Materials Science 2012, 25.-26. 9. 2012, Pardubice, přednáška, sborník str. 30 (ISBN: 978-80-7395-524-3)

2011

 • P. Pilný, J. Málek; Kombinovaná kinetická analýza termoanalytických dat; 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 23.5. – 27.5. 2011, Srní na Šumavě, přednáška, sborník str. 61 – 64 (ISBN 978-80-7395-398-0)
 • P. Pilný, J. Málek, A. Perejón; Combined kinetic analysis of Se30Te70 glass; International Days of Material Science 2011, 15.-16.9. 2011, Pardubice, poster, sborník str. 59 (ISBN 978-80-7395-419-2)

Mezinárodní konference

2014

 • P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, Simulation of crystal growth, 11th Solid State Chemistry 2014, Trenčianské Teplice, 6.-11.7.2014, poster, sborník str. 182, ISBN 978-80-971648-0-5

2013

 • J. Shánělová, P. Pilný; The crystal growth rate and DSC crystallization in glassy As2Se3; 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, 24.-27.6. 2013 Pardubice, poster, sborník str. 182 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Analysis of crystallization in Sb2Se98 glass; 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, 24.-27.6. 2013 Pardubice, poster, sborník str. 136 – 139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)

2012

 • J. Málek, J. Shánělová, P. Honcová, P. Košťál, R. Svoboda, Z. Zmrhalová, V. Podzemná, J. Barták, P. Pilný, R. Pilař; Crystallization and structural relaxation in chalcogenide glasses; 10th International Conference Solid State Chemistry, 10.- 14. 6. 2012, Pardubice, přednáška, sborník str. 85 (ISBN: 978-80-7395-499-4)
 • J. Barták, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in glasses: different ways, one goal; 10th International Conference Solid State Chemistry, 10.- 14. 6. 2012, Pardubice, poster
 • P. Pilný, J. Málek; Software tools for advanced kinetic analysis of crystallization processes; 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, 20.-24. 8. 2012, Osaka, Japonsko, poster, elektronický sborník IC-KP-PS-5
 • J. Shánělová, P. Pilný, J. Málek; Simulation of crystal growth in supercooled melt of As2Se3; 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, 20.-24. 8. 2012, Osaka, Japonsko, poster, elektronický sborník IC-KP-PS-10
 • P. Pilný, J. Barták, J. Málek; Combined kinetic analysis of thermoanalytical data: Complicated processes; l1th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 9 – 13. 9. 2012, Zakopane, Polsko, poster, sborník str. 88 (ISBN: 978-83-63663-01-8)
Přesunout se na začátek