Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Kapitola #3: OriTas 2010 a 2014

Program OriTas 2014 je pro rok 2015 stále dostupný, přesto doporučuji využít aktuální verzi 2016 nabízející nové funkce a pravidelnou aktualizaci.

OriTas Core

Úvodem

Program OriTas vznikl v rámci mé diplomové práce, jeho vývoj však rozsah udaný diplomovou prací už několikanásobně přesáhl. Aktuálně se z původně jednoduché aplikace pro kinetickou analýzu termoanalytických dat pomocí funkcí z(a) a y(a) stává komplexní nástroj pro provedení všech kroků od přípravy dat až po pokročilé simulace.

Kinetic Analysis

Program je napsaný pomocí Visual Basicu ve verzi 2010 a využívá tak maximální rychlosti a velkého množství pokročilých technologií moderního jazyka NET ve verzi 4.0. Vybrané výkonové aplikace plně podporují multi-threading a využívají tak veškerý dostupný výkon počítače.

Combined Kinetic Analysis

Základní programy studia OriTas

Základní nosnou aplikací je program OriTas Core, který slouží pro úpravy dat a tvorbu pracovních projektů sloužících jako vstup pro ostatní aplikace studia. Sám o sobě nemá žádné pokročilé funkce týkající se přímo kinetické analýzy kromě možnosti výpočtu deltaH. Pro úpravu dat je používán modul DataEditor umožňující načíst takřka libovolný soubor a dostat z něj potřebná data, na kterých je možné provést i základní úpravy nutné k provedení kinetické analýzy.

CKA 3D

Do základního balíčku programů také patří aplikace Kinetic Analysis, která umožňuje provést výpočet aktivační energie pomocí metod Kissigerovy, Ozawovy a Friedmanovy. Dále spočítá funkce z(a) a y(a) a zkusí spočítat parametry modelů JMA, SB a RO. Obsahuje kvalitní grafický výstup, který poskytuje maximální přehled o zpracovávaných datech.

Theory

Další aplikací je Combined Kinetic Analysis složící pro provedení moderní kombinované kinetické analýzy. Ta poskytuje široké možnosti nastavení a dobře poslouží jak začínajícím uživatelům tak pokročilým, kteří plně využijí všech možností nastavení.

Poslední ze základních aplikací je Theory pro simulaci teoretických křivek, která vždy patří do správně provedené kinetické analýzy.

HyperCube

Pokročilé programy studia OriTas

Mezi běžně nedodávané programy patří aplikace pro dekonvoluci peaků, která umožňuje rozklad složitého procesu na dva podprocesy. Dále je zde aplikace pro simulaci růstu krystalů včetně možnosti simulovat celý objemový vzorek a počítat v něm aktuální stupeň přeměny. Tato aplikace podporuje import dat z TMA a lze tak simulovat i reálná měření.

Další součásti

SimuCryst

Další součástí jsou potřebné balíčky knihoven, ukázková data a postupně také vzniká alespoň základní nápověda.

Přesunout se na začátek