Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Kapitola #4: OriTas 2016

Úvodní obrazovka

Úvodem

OriTas 2016 je v pořadí třetí verzí. Spojuje jednoduchost druhé verze (2014) a spojení všech metod do jednoho celku, které bylo původně v první verzi. Z části staví třetí verze na zdrojových kódech OriTasu 2014, které byly zrevidovány a zaktualizovány. Nové metody vyhodnocení pak nevybočují z jednoduchého vzhledu celého programu. Nezalekněte se nového prostředí, které poskytuje maximální užitnou hodnotu a jednoduše spojuje čtyři rozdílné metody. V pravidelných aktualizacích navíc dochází často k posunu v ovládání, který vzniká na základě zpětné vazby.

Načtený projekt

Zpracovaní dat

V programu je editor dat, který umožní jednoduše a efektivně zpracovat sadu naměřených dat do formy projektu. Při opakování analýzy není pak nutné otevírat každý soubor samostatně. V programu otevřete i projekty vytvořené ve starší verzi OriTasu (2.x), v této verzi byl projekt rozšířen o více nastavení a možnost přidání popisu dat. I přes přítomnost editoru dat je vhodné provést pokročilé úpravy přímo v softwaru výrobce přístroje.

Nastavení

Analýza termoanalytických dat

Aktuálně jsou k dispozici čtyři metody vyhondocení:

  • Kinetická analýza pomocí funkcí z(a), y(a)
  • Kombinovaná kinetická analýza
  • Kinetická analýza s využitím genetických algoritmů
  • Analýza tvaru peaku (shape index analysis)
  • Mapování.
Aktivační energie

Celá analýza proběhne bez nutnosti zásahu uživatele, zároveň však zůstala možnost detailního nastavení jednotlivých typů analýzy umožňují získat přesné výsledky. Nově je k dispozici výstup programu ve formě protokolu obsahujícího teorii týkající se jednotlivých metod a také odkazy na základní publikace o jednotlivých metodách.

Funkce z(a)

Využijte jedinečné možnosti rychlého srovnání výsledků několika metod. Z nich můžete v případě pokročilé analýzy získat všechna potřebná nastavení pro opakování analýzy a získání přesnějších výsledků.

Kombinovaná kinetická analýza

Simulace, Další součásti

Součástí programu zůstala Simulace, nově rozšířená o izotermální data, navíc s možností dekonvoluce (až 8 podprocesů). K dispozici je také DataEditor umožňující otevření ASCII souborů a jejich úpravu do podoby, kterou akceptuje celý zbytek programu.

Genetické algoritmy

OnlineDB

Program nově obsahuje možnost navštívit online databázi dat, případně v budoucnu vytvořit i vlastní databázi vaší pracovní skupiny a data tak sdílet bez nutnosti posílaní celých projektů a jejich „aktualizace“.

Shape index
Simulace, dekonvoluce
Export dat
Přesunout se na začátek