Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Série článků

Kapitoly

Kapitola #1: O čem to celé je, Sklo, DSC

Kapitola #2: Ukázka naměřených dat, Typy experimentů

Kapitola #3: OriTas 2010 a 2014

Kapitola #4: OriTas 2016

Kapitola #5: 2017 4.x.x

Kapitola #6: Kinetická analýza pomocí funkcí z(a) a y(a)

Kapitola #7: Kombinovaná kinetická analýza

Kapitola #8: Kinetická analýza pomocí genetických algoritmů

Kapitola #9: Shape index kinetická analýza

Kapitola #10: Cuba mapping kinetická analýza (nápad)

Kapitola #10: Cuba mapping kinetická analýza (testy)

Kapitola #10: Cuba mapping kinetická analýza (jak to funguje)

Přesunout se na začátek