Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Moje publikace

Publikace v impaktovaných časopisech

2024

 • Near-surface viscosity and complex crystal growth behavior in Se90Te10 thin films and bulk surface, Simona Martinková, Michaela Včeláková, David Vaculík, Petr Pilný, Michal Kurka, Jaroslav Barták, Materials Chemistry and Physics

2021

 • Combination of indirect and direct approaches to the description of complex crystallization behavior in GeSe2-rich region of pseudobinary GeSe2–Sb2Se3 system, P. Honcová, D. Valdés, J. Barták, J. Málek, P. Pilný, Journal of Non-Crystalline Solids

2017

 • Crystal Growth Velocity in As2Se3 Supercooled Liquid, Jiří Málek, Jana Shánělová, Simona Martinková, Petr Pilný, and Petr Koštál, Crystal Growth & Design, 2017, 17 (9), pp 4990-4999

2016

 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, G. Sádovská, J. Barták, L. Beneš, D. Honc, Kinetic study of dehydration of calcium oxalate trihydrate, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Zuzana Zmrhalova, Petr Pilny, Roman Svoboda, Jana Shanelova, Jiri Malek, Thermal properties and viscous flow behavior of As2Se3 glass, Journal of Alloys and Compounds 655 (2016) 220-228

2014

 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, J. Shánělová, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Analysis of Crystallization in Sb2Se98 composition; J. Therm. Anal. Cal., 116 (2014) 613-618, DOI: 10.1007/s10973-013-3596-z

2013

 • J. Chovanec, M. Chromčíková, P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, M. Liška; As2Se3 melt crystallization studied by quadratic approximation of nucleation and growth rate temperature dependence; J. Therm. Anal. Cal., DOI 10.1007/s10973-013-3085-4

Publikace v recenzovaných časopisech

2017

 • Crystallization in Sb0.5Se99.5 glass studied under and without protective atmosphere,  Pavla Honcová, Petr Pilný, Stanislav Stehlík, Petr Košťál, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A 23 (2017)

2011

 • Kohutová, P. Pilný, P. Honcová, L. Svoboda; Synthesis and thermodynamic properties of amorphous calcium phosphate; Sci. Papers Univ. Pardubice, A 17 (2011) 155 – 165

Národní konference

2018

 • P. Honcová, P. Košťál, J. Shánělová, J. Barták, P. Pilný , Standardní kinetická analýza DSC dat – aneb co dělat když to nejde, Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, 21.-23.5. 2018 Banská Štiavnica, Slovensko,  poster, sborník ISBN 978-80-7592-016-4, str.28-29 (poster)
 • Honcová, Pilný, Stehlík, Košťál: Jak manipulace se vzorky ovlivní kinetický popis krystalizace chalkogenidového skla, 20. KSAP (20. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech), Pardubice 19. 9. 2018, poster, příspěvek ve sborníku recenzovaném

2015

 • P. Pilný, J. Málek, Kinetická analýza termoanalytických dat, 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 25.-29.5.2015, Třešť, ISBN
 • J. Barták, P. Košťál, P. Pilný, J. Málek, Studium krystalizace ve vybraných chalkogenidových sklech kombinací technik termické analýzy, Termoanalytický seminář TAS, 18.6.2015, Pardubice, ISBN 978-80-7395-888-6
 • P. Pilný, J. Shánělová, A. Perejón, L.A. Pérez-Maqueda, J. Málek, Analýza DSC křivek krystalizace jemných prášků sklovitého Se70Te30, 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 25.-29.5.2015, Třešť, ISBN
 • P. Pilný, J. Málek, Kinetická analýza DSC dat, Termoanalytický seminář TAS, 18.6.2015, Pardubice, ISBN 978-80-7395-888-6

2014

 • Z. Olmrová Zmrhalová,  P. Pilný, J. Málek, Viscous flow behavior and thermal properties of As2Se3, IDMS 2014, Pardubice, 16.-17.9.2014
 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, P. Košťál, J. Barták, J. Málek, Analysis of Crystallization in Sb2Se98 glass, 4th Czech-Hungarian-Polski-Slovak Thermoanalytical Conference, 24-27.6.2013, Pardubice, poster, sborník str. 136-139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • J. Shánělová, P. Pilný, The crystall growth rate and DSC Crystallization in glassy As2Se3, 4th Czech-Hungarian-Polski-Slovak Thermoanalytical Conference, 24-27.6.2013, Pardubice, poster, sborník str. 136-139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, Simulation of crystal growth, IDMS 2014, Pardubice, 16.-17.9.2014, poster

2013

 • J. Barták, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in chalcogenide glasses; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, poster, sborník str. 40 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • J. Shánělová, P. Pilný, I. Ragasová, J. Málek; Crystal growth in undercooled chalcogenide melts; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, přednáška, sborník str. 21 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, J. Shánělová, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Interpretation of DSC data obtained for Sb-Se composition; International Days of Materials Science 2013, 24. – 25. 9. 2013, Pardubice, přednáška, sborník str. 20 (ISBN: 978-80-7395-666-0)
 • P. Honcová, R. Svoboda, P. Pilný, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Krystalizace v systému Sb-Se; 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 27. – 30. 5. 2013, Třeboň, přednáška, sborník str. 135 – 138 (ISBN 978-80-7395-611-0)

2012

 • Pavla HONCOVÁ, Petr PILNÝ, Roman SVOBODA, Petr KOŠŤÁL, Jaroslav BARTÁK, Jiří MÁLEK; ANALYSIS OF CRYSTALLIZATION IN Sb2Se98 GLASS; 4. JCHPSC Pardubice
 • Pavla Honcová, Roman Svoboda, Petr Pilný, Petr Košťál, Jaroslav Barták, Jiří Málek; KRYSTALIZACE V SYSTÉMU Sb-Se; 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, přednáška
 • P. Pilný, J. Málek; Kinetická analýza termoanalytických dat, dekonvoluce; 64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 25.-27. 6. 2012, Olomouc, poster
 • J. Shánělová, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in bulk As2Se3 glass; International Days of Materials Science 2012, 25.-26. 9. 2012, Pardubice, přednáška, sborník str. 30 (ISBN: 978-80-7395-524-3)

2011

 • P. Pilný, J. Málek; Kombinovaná kinetická analýza termoanalytických dat; 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 23.5. – 27.5. 2011, Srní na Šumavě, přednáška, sborník str. 61 – 64 (ISBN 978-80-7395-398-0)
 • P. Pilný, J. Málek, A. Perejón; Combined kinetic analysis of Se30Te70 glass; International Days of Material Science 2011, 15.-16.9. 2011, Pardubice, poster, sborník str. 59 (ISBN 978-80-7395-419-2)

Mezinárodní konference

2014

 • P. Pilný, J. Shánělová, J. Málek, Simulation of crystal growth, 11th Solid State Chemistry 2014, Trenčianské Teplice, 6.-11.7.2014, poster, sborník str. 182, ISBN 978-80-971648-0-5

2013

 • J. Shánělová, P. Pilný; The crystal growth rate and DSC crystallization in glassy As2Se3; 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, 24.-27.6. 2013 Pardubice, poster, sborník str. 182 (ISBN: 978-80-7395-603-5)
 • P. Honcová, P. Pilný, R. Svoboda, P. Košťál, J. Barták, J. Málek; Analysis of crystallization in Sb2Se98 glass; 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, 24.-27.6. 2013 Pardubice, poster, sborník str. 136 – 139 (ISBN: 978-80-7395-603-5)

2012

 • J. Málek, J. Shánělová, P. Honcová, P. Košťál, R. Svoboda, Z. Zmrhalová, V. Podzemná, J. Barták, P. Pilný, R. Pilař; Crystallization and structural relaxation in chalcogenide glasses; 10th International Conference Solid State Chemistry, 10.- 14. 6. 2012, Pardubice, přednáška, sborník str. 85 (ISBN: 978-80-7395-499-4)
 • J. Barták, P. Pilný, J. Málek; Crystallization in glasses: different ways, one goal; 10th International Conference Solid State Chemistry, 10.- 14. 6. 2012, Pardubice, poster
 • P. Pilný, J. Málek; Software tools for advanced kinetic analysis of crystallization processes; 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, 20.-24. 8. 2012, Osaka, Japonsko, poster, elektronický sborník IC-KP-PS-5
 • J. Shánělová, P. Pilný, J. Málek; Simulation of crystal growth in supercooled melt of As2Se3; 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, 20.-24. 8. 2012, Osaka, Japonsko, poster, elektronický sborník IC-KP-PS-10
 • P. Pilný, J. Barták, J. Málek; Combined kinetic analysis of thermoanalytical data: Complicated processes; l1th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 9 – 13. 9. 2012, Zakopane, Polsko, poster, sborník str. 88 (ISBN: 978-83-63663-01-8)
Přesunout se na začátek