Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Moje seminární práce

Kapitoly

Kapitola #1: Obsah

Kapitola #1.1: Poznámka autora, Verzování práce

Kapitola #1.2: Několik slov úvodem

Kapitola #2: Monte Carlo, Molekulová mechanika, Molekulová dynamika

Kapitola #3: Genetické algoritmy

Kapitola #4: Taveniny a skla

Kapitola #5: Krystalizace

Kapitola #6: Kinetika krystalizace (část 1.)

Kapitola #6: Kinetika krystalizace (část 2.)

Kapitola #7: TMA, DMA

Kapitola #8: Simulace růstu krystalů na základě dat z TMA měření

Kapitola #9: Simulace růstu krystalů na základě dat z DSC měření

Přesunout se na začátek