Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Kapitola #2: Poznámka autora, Verzování práce

Práce je stále aktualizována o nové kapitoly za základě řešení dalších problémů souvisejících s kinetickou analýzou termoanalytických dat. Změny jsou pro přehlednost uvedeny v následujícím seznamu.

v.0.2.6: Revize, opravy
v.0.2.5: Krystalizace
v.0.2.4: TMA ukázka vzorek vs. simulace
v.0.2.3: TMA, DMA
v.0.2.2: Taveniny, Struktura amorfní fáze, Viskozita
v.0.2.1: Kinetická analýza pomocí genetických algoritmů (nová kapitola)
v0.2.0: Genetické algoritmy (nová kapitola)
v0.1.3: Prostorové uspořádání molekul (praktická ukázka)
v0.1.2: Výpočet čísla π (praktická ukázka Monte Carlo)
v0.1.1: Simulace růstu krystalů na základě dat z DSC měření (nová kapitola)
v0.1.0: Simulace růstu krystalů na základě dat z TMA měření (nová kapitola)

Přesunout se na začátek